Komenda Główna PSP   Napisz e-mail  
     

 

 
 

Strona główna

Kadra

Wyposażenie

Opis rejonu

Akty prawne

Wydarzenia

 

Siedziba

Jednostka Ratowniczo - Ga¶nicza nr 2 w Różanie powołana została do życia decyzj± Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dniem 1 marca 1997 roku. Jest ona Jednostk± Ratowniczo - Ga¶nicz± Kategorii E.

Teren operacyjnego działania jednostki w momencie powołania obejmował 4 gminy: Różan, Rzewnie, Młynarze, Goworowo.

Obecnie teren ten został pomniejszony o Gminę Goworowo. Powierzchnia pozostaj±ca pod opiek± jednostki to 270,4 kilometra kwadratowego, liczba mieszkańców wynosi 13 tysięcy.